Walk of Peace

Op zondag 23 september liep de Wereldvredes-vlam Twente voor de derde keer mee met de Walk of Peace door Enschede. De groep wandelaars was net zo gevarieerd als de gebedshuizen en plaatsen van herinnering die langs de route bezocht werden.

De Walk of Peace begon bij Prismare, waar iedereen welkom werd geheten door de Alevitische vereniging. De route liep vervolgens door Roombeek langs de Rosenkruizers, de Odd Fellows, de gereformeerde Lasonderkerk en het Huis van Verhalen. Onderweg was er soep van het Leger des Heils en bij de afsluiting in TETEM was er ashoerapudding, verzorgd door stichting Ebru.

Met dank aan iedereen die de regen heeft getrotseerd en die graag de weg naar verbinding met ons liep.