Roombeekschool beleeft een week van vrede


De eerste school die we dit seizoen bezochten met Lopend Vuurtje is de Roombeekschool in Enschede. Zij hadden ons gevraagd om deze eerste week van het nieuwe schooljaar in alle acht groepen een les te verzorgen en met de kinderen aandacht te besteden aan vrede in jezelf en vrede in de klas. Vooruitlopend op de Week van de Vrede van 16-24 september, waar deze Roombeekschool ook een bijdrage aan levert, beleefden zij dus al hun eigen vredesweek in school.

Groep 8 gaf de aftrap op dinsdag 5 september 2017. Zij brachten een bezoek aan de Wonne, waar ze een rondleiding kregen door Coos en in de Wintertuin een vredeslichtje maakten met Elna. Natuurlijk staken ze daar ook hun eigen mijnwerkerslamp met het vuur van de Vredesvlam aan. Deze lamp ging mee naar school en is de hele week in alle klassen op bezoek geweest. We hebben in elke groep een passende activiteit uitgevoerd.


Dag van de Vrede met alle scholen
Op 21 september is het weer de Internationale Dag van de Vrede. Omdat we als team Wereldvredesvlam Twente onze prioriteit hebben gelegd op het bezoeken van scholen, laten deze scholen elkaar ontmoeten en hun ervaringen uitwisselen op twee momenten in het jaar. De eerste keer vond plaats op onze lustrumdag 21 maart.

Natuurlijk kan een uitwisseling op de Dag van de Vrede niet ontbreken!
Op 21 september ontvangen we vanaf 13.00 uur bijna 100 leerlingen van meerdere scholen uit Enschede in de Burgerzaal van het gemeentehuis. Vier groepen leerlingen - waaronder groep 8 van de Roombeekschool - vertellen over de resultaten van hun les en zij dragen hun activiteit over aan een andere school. Na afloop maken ze samen een rap over alle ervaringen. We hopen weer op een inspirerend uur!