De kracht van verbeelding in de Burgerzaal


Op 21 september vierde het team van de Wereldvredesvlam Twente de Dag van de Vrede met tientallen leerlingen van vier scholen in de Burgerzaal van Enschede. Een prachtige open ruimte, waar het licht van buiten én van binnen zich als vanzelf onder iedereen verspreidt. En waar het thema 'De kracht van verbeelding' mooi tot z'n recht kon komen. Het samenzijn was aan de ene kant de afsluiting van een korte periode waarin scholen met Lopend Vuurtje in de klas hebben gewerkt. En - door het doorgeven van elkaars activiteit en vredesvuur - tegelijk het begin van een nieuw seizoen waarin de scholen nieuwe activiteiten gaan ontdekken.

Samenkomen en doorgeven
Het hart van Lopend Vuurtje bestaat dan misschien uit de activiteiten en de belevingen in de klas tijdens een les met ons team. Maar Lopend Vuurtje wordt evengoed 'gedragen' doordat scholen elkaar inspireren en hun eigen vuurtje doorgeven. Daarvoor organiseren we twee keer per jaar een samenzijn met de scholen die met Lopend Vuurtje hebben gewerkt. En deze zomer waren dat de Roombeekschool, Stedelijk Lyceum Innova, Stedelijk Lyceum ISK, het Bonhoeffer College Van der Waalslaan en Vakschool Het Diekman.

Van bijna elke school was de hele klas aanwezig en vertelde een paar leerlingen over hun ervaringen met de vredesactiviteiten. Ze genoten van elkaars filmpje en verschillende kunstwerken hingen als collage of slinger in de Burgerzaal om te bewonderen. Ook kreeg iedereen een vredessteentje mee, beschilderd door klassen van de Roombeekschool. En natuurlijk ging de vredesvlam opnieuw van school naar school.

Tot slot zorgde Lloyd Terborg van Cultuurgeluid voor een swingende afsluiting, door samen met alle leerlingen een rap te maken. Hij had zich door hun verhalen laten inspireren tot een paar verbeeldende teksten en kreeg de zaal uiteindelijk van de stoel om al zwaaiend mee te zingen. Waarbij we ook nog maar even de verbindende kracht van muziek hebben ervaren met elkaar.

Alle scholen en leerlingen heel erg bedankt voor jullie inzet. 
En graag tot een volgend Lopend Vuurtje!