Meerwaarde van Lopend Vuurtje voor een school

Het lespakket en de bijbehorende activiteiten van Lopend Vuurtje ondersteunen scholen en leerlingen op vier thema’s.

Veilig schoolklimaat
Elke school heeft een programma nodig voor het creëren en bevorderen van een veilig schoolklimaat. Benodigde vaardigheden, als empathie, voor jezelf opkomen, voor de ander opkomen, positief denken en denken in oplossingen, zijn terug te vinden in dit pakket.

Pedagogisch klimaat
Een veilig en vreedzaam pedagogisch klimaat in de groep, in en buiten de school, is een belangrijke voorwaarde voor kinderen om te kunnen leren en zich te kunnen ontwikkelen. Lopend Vuurtje geeft activiteiten die rust en concentratie bevorderen, voor het individuele kind en gezamenlijk in de groep. Lopend Vuurtje geeft ook suggesties voor het leren om positief te denken over jezelf en over anderen, en om daarnaar te handelen. In de opdrachten zoeken we naar de overeenkomsten tussen mensen. Kinderen worden uitgenodigd om te zoeken naar oplossingen voor problemen die er misschien zijn.

Democratisch burgerschap
Voor het onderwijs geldt sinds 2006 de ‘Wet op actief burgerschap en sociale integratie voor het onderwijs’, die scholen verplicht aandacht te schenken aan dit thema. Dit pakket helpt om democratisch burgerschap te concretiseren, eventueel als aanvulling op het programma dat de school al gebruikt.

Maatschappelijke thema’s
Kinderen brengen onderwerpen de klas in door wat zij horen en zien thuis, op straat en in de media. Het vraagt een behoorlijke inspanning én deskundigheid van de leerkracht om deze reacties en emoties van kinderen te bespreken en in goede banen te leiden. Lopend Vuurtje heeft suggesties voor oefeningen.