Vredeseducatie in actie

Om vrede bespreekbaar te maken in de groepen 5 t/m 8 van het basisonderwijs en in de onderbouw van het voortgezet onderwijs maken wij gebruik van Lopend Vuurtje: een educatief lespakket van de World Peace Flame Foundation. Het helpt om te begrijpen wat vrede is en het leert wat je kunt doen om zelf vrede te ervaren, te bevorderen en door te geven.

Vredeseducatie in Twente
Stichting Wereldvredesvlam Twente verrijkt het lespakket van de World Peace Flame met een eigen selectie van activiteiten, die wij aanbieden aan scholen in Enschede en omgeving. Lopend Vuurtje is geen echt lopend vuurtje als het op één school blijft. Daarom geven scholen tijdens de jaarlijkse viering op 21 maart of 21 september hun project door aan een andere school. Op deze manier verspreiden we de intentie van de vlam.


Uitgangspunten
Lopend Vuurtje kiest voor een positieve benadering: vrede, tolerantie en respect is mensenwerk. Vrede kun je leren door het positieve in jezelf en anderen te zien en te versterken. Het is altijd bereikbaar en dichtbij. Niet als vrede door het ontbreken van oorlog, maar als vrede in jezelf. Want vrede begint bij jezelf en daar kun je steeds naar terugkeren.

Lespakket World Peace Flame
Het pakket van de World Peace Flame Foundation reikt standaard lessuggesties en werkvormen aan. Het biedt naast achtergrondinformatie ook individuele- en groeps-activiteiten, bewegings-, ontspannings- en ademhalingsoefeningen, inspirerende verhalen en oefeningen voor de leerkracht zelf om beter tegen stress bestand te zijn. Het pakket wordt nu op zo’n 350 scholen in Nederland en België gebruikt. Het is vertaald in het Engels en wordt ook gebruikt op scholen in Australië, Engeland en in India. Het materiaal van de World Peace Flame is te bestellen via Peace education in Action en door scholen gratis te downloaden.

Getest en goed bevonden
Lopend Vuurtje is getest door Dr. Lia van Aalsum, die aan de Universiteit van Nijmegen promoveerde op haar onderzoek Spiritualiteit in het onderwijs. Zij noemt in haar dissertatie de opdrachten creatief en meditatief en ze waardeert de eenvoud van de opzet. "Vrede bereik je vooral door het positieve en goede in jezelf en in anderen te zien en te stimuleren. En daarvan is dit lespakket een goed voorbeeld."