Verdraagzaamheid vanuit Hindoestaans perspectief


Het was een bijzondere week voor de Hindoestaanse stichting Arya Sabha Enschede. Op zaterdag 25 juni vierden zij hun veertigjarig bestaan in wijkcentrum de Roef. De hele namiddag en avond was er een programma met gastsprekers, een heilige vuurceremonie en natuurlijk veel muziek en eten. Ook de Wereldvredesvlam en de Viering voor Vrede waren in het programma vertegenwoordigd in de persoon van Elna Hulsebosch. Dat legde al een mooie verbinding naar de aanwezigheid van de stichting tijdens onze laatste ontmoeting van dit seizoen.

De veda's als bron
En op donderdag 30 juni verzorgden zij de maandelijkse Ontmoeting in de Wonne. Suradj Jagai leidde de avond in met het luisteren naar en toelichten van een paar belangrijke mantra's over vrede en verdraagzaamheid. De mantra's vinden hun oorsprong in de eeuwenoude veda's, de oudste kennis op aarde. De veda's benadrukken de eenheid en broederschap van de hele mensheid en zijn de meest waardevolle bron binnen de Hindoestaanse gemeenschap. Door dit soort mantra's te chanten word je weer herinnerd aan de manier van leven en denken in vrede. Ook - of juist - als de wereld om je heen dit allemaal niet zo vanzelfsprekend maakt.

Eén van de mantra's, waar we ook in kleine groepen nog over doorspraken, verwoordt die wijsheid en manier. Ter afsluiting van dit seizoen vol waardevolle ontmoetingen geven we deze mantra graag met u mee de zomer in.

O Heer, laat ons zonder angst leven,
met vrienden en onbekenden.
Schenk ons zowel gedurende de dag
als 's nachts veel moed en dapperheid.
Laat de bewoners van alle windrichtingen
tegenover ons vriendelijk en sympathiek zijn.