Ontmoeting met Stichting Ebru

Donderdag 26 mei 2016We kennen Stichting Ebru al vanuit een samenwerking rond Lopend Vuurtje. Omdat dit altijd inspirerende bijeenkomsten oplevert, waren we blij dat een vertegenwoordiger van deze stichting op het laatste moment wilde inspringen als gastheer voor onze maandelijkse Ontmoeting, toen de geplande Turks Islamitische Vrouwenorganisatie door omstandigheden helaas moet afzeggen. Stichting Ebru is een vrijwilligersorganisatie, die is ontstaan in 2005 uit de behoefte om sociale cohesie en saamhorigheid te bevorderen. De stichting streeft ernaar een maatschappelijke binding te creëren door als bruggenbouwer te fungeren tussen verschillende culturen en tradities in Nederland.

Tijdens deze ontmoeting en dialoog in het licht van verdraagzaamheid kwamen een aantal citaten uit de Koran naar voren over het belang van het zoeken naar gemeenschappelijke kenmerken in elkaar, om zo de verschillen te kunnen overstijgen. En over het accepteren van eerdere en andere bronnen of religieuze boeken dan alleen de eigen. Ook werd de noodzaak van een interreligieuze dialoog en het vergeten van het verleden genoemd als voorwaarde om in vrede en liefde met elkaar te kunnen leven. Met als alles omvattend afsluitend citaat:
Wees zo verdraagzaam dat je boezem zo wijd wordt als de oceaan. Raak vervuld met geloof en voel liefde voor de mens. Laat er geen bedroefd hart zijn waarin je niet geïnteresseerd bent of waarnaar je de hand niet hebt uitgereikt.
De zo gewenste dialoog op basis van liefde en verdraagzaamheid werd deze avond op de proef gesteld in de gespreksgroepjes. Sommige verschillende manieren van denken, praten en luisteren bleken niet overbrugbaar te zijn. Eén van de bezoekers deelde zijn idee dat het met die liefde niet gaat lukken met mooie woorden alleen, maar dat het gaat over wat je doet, wat je laat zien. De onwetendheid voorbij. Waaruit maar blijkt hoe belangrijk het is dat we dit soort ontmoetingen blijven organiseren en ons blijven inzetten om bruggen te bouwen.

Zelf ervaren?
Op 30 juni 2016 maakt u, tijdens de laatste ontmoeting van dit seizoen, kennis met het licht op verdraagzaamheid van de Hindoestaanse Arya Sabha Enschede. We sluiten dit bijzondere seizoen graag samen met u af!