Ontmoeting met de Bahá'í-gemeenschap Twente

Donderdag 28 april 2016


Deze maandelijkse ontmoeting in de Wonne werd voor het eerst verzorgd door de nieuwe gastvrouw Francis Ilse. Ter introductie vertelde ze hoe ze als kind al droomde van het met elkaar in verbinding brengen van mensen en religies, het ontmoeten van elkaar. En hoe er vervolgens allerlei wegen in haar leven voorbij kwamen die bij hebben gedragen aan het verwezenlijken van die droom. Zoals ook de uitnodiging om deze serie ontmoetingen tussen religies en levensbeschouwingen te begeleiden. En Francis deelde met ons hoe zij heeft geleerd dat het leven bedoeld is om te vieren en dat, als je de dingen vanuit vreugde doet, je zowel je eigen hart als dat van anderen opent. Een mooie nieuwe inbreng dus voor een aantal mooie nieuwe ontmoetingen.

De avond zelf werd vervolgens ingevuld door Wil Zwienenberg, Theo Campmans, Jakob Pilon, Greetje Berghuis en Hans Vendebos. Leden van de Bahá'í-gemeenschap Twente. Zij presenteerden een bijzondere mix van wat theoretische achtergronden over deze redelijk onbekende religie met meerdere citaten uit de Bahá'í Geschriften van zo'n 150 jaar geleden. De citaten hadden in meer of mindere maten raakvlakken met het thema Verdraagzaamheid.

Zo kwamen er woorden voorbij de als: “Weest als de vingers van één hand en de ledematen van één lichaam” en “de deugden die bij de waardigheid van de mens passen zijn: verdraagzaamheid, barmhartigheid, mededogen en naastenliefde jegens alle volkeren en geslachten der aarde.” En ook "Gij zijt allen de bladeren van één boom en de druppels van één zee." Verschillende ideeën van gelijkheid die je in allerlei variaties in de meeste religieuze geschriften tegenkomt.

Er vond opnieuw veel ontmoeting, verbinding en discussie plaats toen we na deze inleiding in kleinere groepen onze gedachten uitwisselden over deze citaten. Als leidraad kregen we ook vragen mee als "Wat brengt verdraagzaamheid ons?" en "Hoe kunnen we onze verdraagzaamheid vergroten?" Eén van de gedachten die we deelden is dat het vergroten van jouw eigen verdraagzaamheid begint met de liefde voor jezelf, of het verdragen van jezelf. Want als je vanuit die bron van liefde de andere benadert ontstaat er vanzelf een energie waarin je beiden open kunt zijn voor elkaar.

Zelf ervaren?
Op 26 mei 2016 maakt u kennis met het licht op verdraagzaamheid van de Overijsselse Turkse Islamitische Vrouwen Organisatie. En natuurlijk bent u weer van harte welkom!