Samen verder voor vrede

Zaterdag 30 januari 2016


Als samenwerkingsverband met Enschede voor Vrede en de Raad voor Levensbeschouwingen en Religies, hebben we voor de afgelopen viering van 21 september 2015 een aantal activiteiten in gang gezet. We blijven ons ook dit jaar aan deze activiteiten verbinden. Want juist deze tijd vraagt om een constante beweging van positieve energie, een ‘welkom heten’ en een verandering in ons denken en doen. Wij zoeken hiervoor openbare ruimtes om elkaar te ontmoeten, groepen kinderen om mee in gesprek en aan de slag te gaan en mensen die willen helpen bij het organiseren van laagdrempelige ontmoetingen om deze activiteiten zichtbaar te maken. Of om ons aanbod te verbinden aan activiteiten die andere vredesorganisaties al uitvoeren. Dit alles gericht op de viering van de Internationale Dag van de Vrede op woensdag 21 september 2016 en het traject daar naartoe.

Hiertoe hebben we een bijeenkomst uitgezet op zaterdag 30 januari in de Wonne. Ondanks het slechte weer zijn deze middag 26 mensen naar de Wonne gekomen die 15 verschillende Enschedese organisaties vertegenwoordigen die zich op de een of andere manier inzetten voor vrede en sociale cohesie.

De uitnodiging lag er om je als organisatier te laten zien en om samen te onderzoeken of en hoe we elkaar kunnen versterken om te groeien tot een sterk netwerk van vredeswerkers in Enschede en omgeving. Stichting Ebru was één van deze gasten en schreef over de bijeenkomst:
"Een zeer mooie bijeenkomst waarbij verschillende organisaties met verschillende doeleinden bijeen kwamen voor Wereldvrede. Veel kunstwerken en uitdrukkingen waren aanwezig die allemaal over Vrede gingen. In Nederland horen we heel veel geklaag en heel veel negatieve dingen, terwijl Nederlanders ook vrede hebben en voor vrede willen zorgen in hun omgeving. Dat kwam in dit programma mooi naar voren. Wat en hoeveel we inzetten om voor vrede te zorgen."

Na korte mondelinge presentaties van elke aanwezige organisatie was er uitgebreid gelegenheid om elkaar in de verschillende ruimtes van de Wonne te ontmoeten en de raakvlakken nader in kaart te brengen of zelfs al tot concrete afspraken te komen. Dat leverde uiteindelijk een indrukwekkende lijst ‘verbindingen’ op:

  • Het samenwerkingsverband gaat bij stichting Ebru een les met collage geven aan de kinderen die op zondag bij hun bijeenkomst zijn en om daarna samen scholen te bezoeken;
  • Het samenwerkingsverband en Syria’s Request gaan met een schoolklas in Damascus ook een vredescollage kan maken en deze uitwisselen met die van een schoolklas in Enschede;
  • De Ontmoetingskerk heeft informatie van het samenwerkingsverband meegenomen om te kijken of de kindernevendienst hier iets mee zou kunnen doen;
  • Het samenwerkingsverband zal op de bijeenkomst van het Kennisplatform Integratie en Burgerschap op 7 april aanwezig zijn met de vredescollage;
  • De Syrisch-Orthodoxe kerk aan de Tromplaan zal de Vredesmuur daar begin februari plaatsen;
  • Het City-pastoraat zal de Vredesmuur later in februari overnemen;
  • Enschede voor Vrede en stichting Ebru hebben elkaar gesproken over het Festival De Oriënt, waarbij stichting Ebru cursussen in het bespelen van de sas en de ney, in het maken van ebru’s en in kaligrafie wil geven;
  • De Aramese Beweging voor Mensenrechten en de Doopsgezinde gemeente hadden een interessante uitwisseling over geloofsvervolging en geweldloosheid;
  • Het City-pastoraat heeft met Syria’s Request afspraken gemaakt over Arabische teksten, om te laten zien dat vluchtelingen welkom zijn;
  • De Oecumenische Vrouwengroep Twente-Bethlehem heeft met stichting Ebru gesproken over mogelijke samenwerking rond Palestina.

We bedanken iedereen voor zijn of haar aanwezigheid en voor de positieve energie die hieruit is ontstaan!