Compassie binnen het Soka Gakkai Boeddhisme

Donderdag 28 januari 2016


We zijn het nieuwe jaar gestart met een ontmoeting met Fransis Veen en haar collega's van de Soka Gakkai International Nederland; een Boeddhistische stroming van Nichiren's Boeddhisme. Soka Gakkai betekent Waarde Creërende Organisatie en is gestoeld op drie pijlers: Vrede, Cultuur en Onderwijs. Het is opgericht vanuit de gevangenis door Josei Toda in Japan na WO II, en is op het eiland Guam in 1962 Internationaal opgericht door Daisaku Ikeda.

We leerden dat in het Boeddhisme van Nichiren verdraagzaamheid gelijk staat aan Boeddhistische compassie, wat gaat over zowel het inlevingsvermogen voor het lijden van de mensen als de wil om hen te helpen dit lijden te overkomen. Een Boeddha is dan ook geen buitengewoon iemand, maar een mens, die zich diep bewust is van het positieve potentieel binnenin haar of hemzelf én binnenin iedereen. Een mens die er naar streeft om anderen te helpen dit potentieel bij zijzelf naar boven te halen.

Dat bracht ons bij de vraag of je zelf iemand kent die aan die definitie van een Boeddha voldoet en wat die persoon zo compassievol maakt. Ook hebben we aan de hand van geschriften van Nichiren Daishonin (13de eeuw) en Daisaku Ikeda in groepjes onderzocht hoe eenieder die compassie en verdraagzaamheid voor zichzelf verwezenlijkt.

Het was mooi om te horen hoe er - naast de Mandela's en Ghandi's - toch ook veel hele gewone maar heel bijzondere Boeddha's in ieders leven zijn. En dat we dus allemaal voor iemand zo'n inspiratiebron kunnen zijn. Vrede dichtbij. Dat we deze avond ook met elkaar een mooie canon leerden zingen en afsloten met een traditionele mantra zorgde voor no meer verbinding dan alleen via het gesproken woord.

Meer ervaren?
We verwachten hiermee dus een inspirerende vorm te hebben gevonden om deze maandelijkse ontmoetingen nog meer inhoud te geven. Op 26 februari 2016 is het Humanistisch Verbond Twente aan het woord. En natuurlijk bent u weer van harte welkom!