Humanistische tolerantie en verdraagzaamheid

Donderdag 25 februari 2016


Op de laatste donderdag van februari ontmoetten we het Humanistisch Verbod Twente in de Wonne. Na een inleiding over de humanistische visie op tolerantie en verdraagzaamheid, langs Erasmus, Spinoza en John Locke, hebben Marleen van Dijck (docent Humanistisch Vormingsonderwijs) en Margriet Meijling (Humanistisch Geestelijk Werker) de bezoekers van deze avond met interactieve werkvormen aan het denken gezet en met elkaar in gesprek laten gaan. Waarbij we gelijk kennismaakten met een belangrijke waarde van het humanisme: leren om kritische vragen te stellen.

Stapjes en groepjes
Bij de eerste 'opdracht' staan we in een grote kring. Marleen legt ons een flink aantal prikkelende stellingen voor over hoe je denkt of handelt als het gaat om verdraagzaamheid, vrijheid en tolerantie. Wanneer je het ermee eens bent, doe je een stapje naar voren. Dat vraagt om een snel denken, maar meer nog om een primaire gevoelsreactie. Want elke stelling roept vragen op of kent nuances naar beide kanten, waar in dit 'spel' geen ruimte voor is.

Wat er van je gevraagd wordt is om - zonder goed of fout - kleur te bekennen. Want dat is onlosmakelijk verbonden met verdraagzaam zijn én verdraagzaamheid vragen. Daarna gaan we in kleine groepjes in gesprek over stellingen die op kaartjes staan. Waarbij er meer ruimte is voor toelichting geven, doorvragen, luisteren en stilstaan bij onze verschillende 'kleuren'.

Deze ontmoeting leverde tot slot twee mooie, gedeelde conclusies en samenvattingen op. We leven namelijk in een tijd waarin we onze Vrijheid hoog in het vaandel dragen, maar waarin we ook leren inzien dat die Vrijheid niet meer zonder Verantwoordelijkheid kan. Het maakt namelijk wel degelijk verschil hóe je die Vrijheid gebruikt. En de avond eindigt met de gedachte dat ieder van ons in het bezit is van het beste wapen tegen de onverdraagzaamheid; het met elkaar praten, het in dialoog blijven. Oh ja, en de liefde natuurlijk!

Meer ervaren?
Op 31 maart 2016 maakt u kennis met het licht op verdraagzaamheid van Katholiek Enschede. En natuurlijk bent u weer van harte welkom!