Ontmoeting met het humanisme van Confucius

Donderdag 25 juni 2015
Twijfel is de wachtkamer van het inzicht. ~ Confucius

De laatste ontmoeting van dit seizoen op 25 juni luisterden we naar de inzichten en gedachtesprongetjes van HanT. Sie. Hij opende daarmee onze ogen voor de oosterse wijsheden van lang geleden.

Nog voor de term humanisme werd bedacht, waren er ± 500 voor Chr. in China en Griekenland wijsgeren die al perfect pasten in dat begrip. Zij gingen niet uit van overgeleverde godsdiensten, maar van humane vermogens: redelijk denken en empathie, de meerwaarde van de mens boven het dier (dat geen rechtspraak kent). Op grond van die menselijke waardigheid bepleiten humanisten medemenselijkheid en zelfbeschikking. Tegen deze achtergrond sprak HanT. Sie deze avond over Confucius.

Volg het licht in jezelf
Volgens Confucius waren er drie manieren om wijs te worden. De makkelijke weg is het zoeken en navolgen. Daarna komt het ervaren. Maar de 'nobele' weg is die van het zelf nadenken. Want wie kan beweren dat alle overgeleverde verhalen waar zijn? Volg daarom uitsluitend het licht in jezelf. Waarmee hij er nog even op wees dat Boeddha eigenlijk al de meest zuivere humanist was.

Een lesje over twijfelen hoorde er natuurlijk ook bij. Want bij niet klakkeloos kopiëren maar zelf nadenken hoort ook de nodige twijfel. Je mag vragen stellen bij wat anderen beweren. Twijfel is dan misschien wat onaangenaam, je wordt er wel wijzer van!

Op naar een derde seizoen
Deze maandelijkse ontmoetingen, die wij als Wereldvredesvlam Twente samen organiseren met de Raad voor Levensbeschouwingen en Religies en de Wonne, hebben al heel wat bijzondere avonden opgeleverd. Met hier en daar onverwachte kennismakingen. En daar was het ons dus precies om te doen!

Daarom gaan we gewoon door met een derde serie vanaf donderdag 29 oktober 2015. Een nieuw thema, met een nieuwe invulling, met veelal dezelfde gastsprekers. Genoeg reden dus om de laatste donderdagen van de maand in uw agenda te zetten.

Vanaf september vindt u alle informatie op onze Ontmoetingspagina.
Een fijne zomer en graag tot ziens in de Wonne.