Viering voor Vrede - van dromen naar doen

Namens de Wereldvredesvlam Twente, de Raad voor Levensbeschouwingen en Religies en Enschede voor Vrede ben je van harte uitgenodigd om bij te dragen aan de Viering voor Vrede van 21 september 2015. Rondom het thema Vrede Verbindt bieden we een even afwisselend als inspirerend programma. Van dromen naar doen, van ontmoeten naar verbinden. Met lokale scholen, muziek en als bijzondere gast dhr. Alexander Rinnooy Kan.


Financiering
De Viering is onderdeel van een serie activiteiten die uitnodigen bij te dragen aan een wereld waarin meer mensen in vrede zijn. Alle activiteiten zijn het resultaat van veel vrijwillige inzet en een eigen bijdrage van alle organiserende stichtingen. Ook is dit project mede mogelijk gemaakt door een bijdrage vanuit de Initiatiefkracht Wijkbudgetten. Mensen met goede ideeën om de kracht van onze samenleving te versterken, kunnen deze indienen bij de commissie Initiatiefkracht via Jijmaaktdebuurt.nl.Onderstaande pagina's over alle activiteiten worden tot 21 september continu bijgewerkt.

Vredesmuur
De vredesmuur nodigt je uit om je gedachte te delen over hoe iedereen zelf kan bijdragen aan een betere wereld. Of hoe een wereld in vrede er voor jou uitziet. De muur wordt een door de stad reizende verzameling wensdromen, groot en klein. Maar ook eenvoudige tips, die iedereen elke dag overal kan doen.

Vredescollage
Een tweede activiteit doen we samen met scholen, de jeugd van de stad. We verzorgen een les rondom vrede en daarna gaan de leerlingen aan het werk. Zij visualiseren hun ideeën over vrede in een gezamenlijk schilderij.

Vredeswerkplaats
We lanceren op 21 september ook een digitale activiteit voor de online wereld. Pakhetop! verbindt dromers met doeners. Je laat er praktische ideeën of projecten voor een betere straat, buurt, stad of wereld achterlaten. Of je steekt de handen uit de mouwen en voert zo'n idee daadwerkelijk uit.

Vredeswenskaarten
We verspreiden deze zomer ook ansichtkaarten over de stad waar je jouw boodschap voor vrede of een persoonlijke wens voor iemand op kunt schrijven. Je stuurt hem via de post naar een dierbare of laat hem ergens achter voor een onbekende vinder.

Vredesmuziek
Tijdens de Viering voor Vrede op 21 september worden al deze activiteiten en de lezing van Alexander Rinnooy Kan met elkaar verbonden door toepasselijke muziek van singer-songwriter 'De Reisgenoot' Maarten van Veen.

Vredesweek
De Viering voor Vrede is onderdeel van een Vredesweek vol activiteiten.
Klik hier voor het volledige programma van 19-27 september.