Open Deur voor een kleurrijke Dialoog

Zondag 8 februari 2015


Naar aanleiding van de aanslagen in Parijs nam de Twentsche Courant Tubantia het initiatief tot de actie “Open Deur tegen Terreur”. Ze riep alle geloofsgemeenschappen in Twente op om de deuren open te zetten voor iedereen die met vragen zat over geloof en terrorisme. Of om gewoon eens kennis te maken. Er werd op grote schaal aan dit initiatief gehoor gegeven. Ook de Wereldvredesvlam Twente vond dit een mooie gelegenheid om de verbindende werking van de vlam te laten zien.

Zo organiseerden wij, samen met organisaties die vanuit verschillende invalshoeken bezig zijn met vrede, een Open Deur in de Wonne rondom de vredesvlam. De titel hebben we voor deze gelegenheid aangepast tot Open Deur voor een kleurrijke dialoog. Want liever zetten wij de deur open voor iets dat we ook werkelijk graag ontvangen, zoals vrede en verdraagzaamheid via onderlinge dialoog.

Op deze zondagmiddag waren in de Wintertuin van de Wonne vertegenwoordigers aanwezig van de Aramese Beweging voor Mensenrechten, Enschede voor Vrede, het Kennisplatform Integratie en Burgerschap, de Oecumenische Vrouwengroep Twente-Bethlehem, de Raad voor Levensbeschouwingen en Religies, de stichting Wereldvredesvlam Twente en studenten van Boeddha's Gompa. Ieder vertelde iets over het ontstaan, de achtergrond, waar ze zich voor inzetten en hoe. Wat begon als een klein kringgesprek groeide uit tot een mooi gezelschap van uiteindelijk bijna 50 mensen.


Het was vooral hoopvol om de oprechte belangstelling voor elkaars verhalen en achtergronden te zien. Dat bevestigt ons idee dat we met de maandelijkse Ontmoetingen in het licht van Vrede iets neerzetten waar behoefte aan is. Blijf dus vooral komen, want de deur van de Wonne staat ook op andere dagen gewoon open!