Ontmoeting met de Liberaal Joodse Gemeente

Donderdag 26 februari 2015


Het jodendom is, evenals het beter bekende christendom, net zo verdeeld in vele stromingen en groeperingen, die niet per se altijd goed met elkaar overweg kunnen. Dat is het gevolg van een open samenleving, waarin iedereen de ruimte krijgt in zijn mening af te wijken van bestaande gedachten. Toch zijn er enkele gemeenschappelijke gedachten die voor het hele jodendom samenbindend zijn. Zoals de sterke verwachting dat eens, in de messiaanse tijd, er wereldvrede zal aanbreken en er voor iedereen een gewaardeerde plaats op aarde zal zijn. En dat afgunst en kwaadaardigheid worden overwonnen door vriendschap en goede wil.

Deze Ontmoeting van 26 februari werd verzorgd door Bert Oude Engberink, voorzitter en voorganger van de Liberaal Joodse Gemeente Twente, van de synagoge van Haaksbergen. Hij vertelde over deze kleine, regionale gemeente, die gezien haar omvang, vooral bezig is met zichzelf draaiende te houden. En natuurlijk over een aantal belangrijke tradities en overtuigingen uit het jodendom.

Vrede als dagtaak
Het tweede deel van deze avond haalde Bert een aantal mooie en typende citaten aan uit de bronnen van zijn geloof, de Tora. En dat blijken er veel te zijn. Zodat hij - na het voorbereiden van deze avond - tot de conclusie kwam dat elke Jood, alleen al in zijn vaste dagelijkse gebeden, dertien maal om vrede bidt. Ook staat voor de God van de Joden Vrede hoger aangeschreven dan Waarheid en Recht. Zelfs hoger dan God. Een leugentje om bestwil of even het geloof aan de kant schuiven is allemaal toegestaan, als dat ten goede komt aan het bewaren of verkrijgen van vrede. Het jodendom ziet vrede als de ideale situatie op aarde waar we allemaal de hele dag aan moeten werken. Zoals ieder mens verplicht is aan de verbetering van de wereld te werken.

Klik hier voor een uitgebreider verslag van één van onze vaste bezoekers.

Meer ervaren? 
De volgende Ontmoeting is op donderdag 26 maart en wordt verzorgd door de Syrisch-orthodoxe gemeenschap Nederland.