Ontmoeting met het Apostolisch Genootschap

Donderdag 29 januari 2015


Het Apostolisch Genootschap is een vrijzinnige geloofsgemeenschap. Het besef deel te zijn van een oneindig groot mysterie, dat we de schepping noemen, geeft een diep gevoel van verantwoordelijkheid voor wat ons gegeven is.

Tijdens deze Ontmoeting op 29 januari nam Jaap Hofstra ons uitgebreid mee in het ontstaan - en de daaruit voortgekomen geloofsbeleving - van het Genootschap in hechte gemeenschappen. Barmhartig en vergevingsgezind willen zij bijdragen aan liefdevolle verhoudingen in een menswaardige wereld.

Na afloop ontstond een goede discussie over verbinding als mensen met elkaar en  over het onzekere van een Godsbeeld, waardoor het voor de één onomstotelijk is en voor de ander geen reden om het als uitgangspunt te nemen.

Meer ervaren? 
De volgende Ontmoeting is op donderdag 26 februari en wordt verzorgd door de Liberaal Joodse Gemeente Twente.