Ontmoeting met de Protestantse Gemeente Enschede

Donderdag 27 november 2014


Tijdens de Ontmoeting van 27 november vertelde predikant Jaco Zuurmond van de Protestantse Gemeente Enschede zijn persoonlijke verhaal over zijn weg langs maatschappij, politiek en geloof. En hoe hij vanuit dit geloven tegen de uitdagingen van deze tijd aankijkt. Het is mooi om te zien hoe zijn gedachten heel natuurlijk samenkomen en tot uitdrukking komen in de vernieuwde Vredeskerk aan de Varviksingel. De kerk die vanaf september, met haar nieuwe vorm en functie, ook een nieuwe naam zal dragen: de Ontmoetingskerk.

We leren hoe binnen het Protestantisme vrede wordt gezien als een houding van ontvankelijkheid van de mens tegenover de neiging alles te willen beheersen. Het is juist de ontvankelijkheid die zorgt dat je open blijft voor je medemens. Vrede als principiële keus voor kwetsbaarheid. We leren ook hoe het begrip vrede bijna een soort transcendente en Messiaanse betekenis heeft gekregen; vrede als goddelijke oplossing voor onze onoplosbare nood. We moeten dus misschien niet meer willen streven naar vrede, maar naar een 'compromis'; het mogelijke gelijk van de ander, het accepteren van verschillen.

Met de slogan 'Geloven in Enschede' nodigen de samengevoegde Protestantse kerken ons uit om samen te bouwen aan een sociale samenleving. Waarbij niemand exclusief de waarheid in pacht heeft, maar een samenleving van bondgenoten in allerlei kleine sociale clubjes, die allemaal verschillende facetten van de waarheid vertegenwoordigen. Deze openheid zie je ook direct terug in hun nieuwe kerk. Het wordt een gebouw voor mensen die op een meditatieve manier samen willen zijn, om samen te geloven en te bouwen. Een open kerk met een open podium, dat zegt: 'Hier mag het gebeuren'.

Meer ervaren? 
De volgende Ontmoeting is op donderdag 29 januari en wordt verzorgd door het Apostolisch Genootschap.