Ontmoeting met de Soefi Beweging Nederland

Donderdag 30 oktober 2014

Na het succesvolle eerste seizoen van Ontmoetingen in het licht van Vrede, was het op deze laatste donderdag van oktober de Soefi Beweging Nederland die de tweede serie Ontmoetingen sfeervol heeft geopend. En het waren vooral de gedachten over vrede binnen het Soefisme die deze avond centraal stonden.

We leerden over het Soefisme als religieuze stroming. Een stroming met een universele boodschap van geestelijke vrijheid, van de eenheid van religieuze idealen, van respect voor alle godsdiensten, profeten en heilige boeken van de mensheid. Het Soefisme als aanzet om het dagelijks leven en religie met elkaar te verbinden, dat zich kenmerkt zich door een positieve en constructieve levenshouding. En waarbij drie universele waarden beklemtoond worden: liefde, harmonie en schoonheid.

Vrede is voor de Soefi niet iets dat je doet, geen werkwoord. Vrede is een manier van zijn. Het vereend zijn en het in verbinding zijn met je goddelijke, innerlijke vlam. Het is ook deze unieke, innerlijke vlam in ieder mens waar het Soefisme zich tot richt. Dat maakt het Soefisme tot een zeer holistische beweging. Ze spreken zelf van 'denken in het geheel' of 'inclusief denken'. Dat is ook terug te vinden in de doelstellingen:
  1. Het verwezenlijken en verspreiden van de kennis van eenheid, de godsdienst van liefde en wijsheid;
  2. Het ontdekken van het licht en de kracht die verborgen zijn in de mens, van het geheim van iedere godsdienst;
  3. Meehelpen om de twee tegengestelde polen van de wereld, het Oosten en het Westen, dichter bij elkaar te brengen door de uitwisseling van gedachten en idealen.
Zo werd het een avond waarin zowel gebeden als muziek te horen waren uit de grote wereldreligies, die binnen het Soefisme zijn terug te vinden. En een avond waarin de holistische en harmonieuze levenshouding voelbaar waren in het omgaan met elkaars verschillen en gelijken.

Meer ervaren?
De volgende Ontmoeting is op donderdag 27 november en wordt verzorgd door de Protestantse Gemeenschap Enschede.