Ontmoeting met de Selimiye Moskee

Donderdag 26 juni 2014


De achtste (en voor dit seizoen laatste) Ontmoeting in het licht van... Vrede werd verzorgd door de Islamitische Stichting Nederland Selimiye Moskee Enschede en stond in het teken van de Islamitische kalender en de belangrijkste Islamitische feest- en gedenkdagen. Dat paste natuurlijk mooi, zo aan de vooravond van de Ramadan.

Het Islamitische woord voor feest is 'ied'. Dit is Arabisch voor 'op regelmatige tijden'. Dit is erg belangrijk voor de moslims, omdat het gelovigen de gelegenheid biedt 'herboren' te worden, de vijand te vergeven, ruzies bij te leggen en uitgestelde zaken uit te voeren. Daarnaast biedt het de gelegenheid voor het versterken van de umma, de broederschap van alle moslims. Hierbij is het hart ook bij familieleden die niet bezocht kunnen worden, evenals de overledenen.

De moslimkalender kent geen seizoensgebonden feesten en ook geen schrikkelmaanden. De moslimkalender gaat uit van 'maanmaanden'. Hun vieringen schuiven daarom langzaam op in de tijd en doorlopen zo alle seizoenen. Samen met een vertegenwoordiger van de stichting, een jonge vrouw die Soerah's over tolerantie en vrede uit de Koran voordroeg en een Imam, die prachtige religieuze liederen door de Wintertuin liet galmen, doorliepen we alle maanmaanden en hun traditionele betekenis.Nieuwe ontmoetingen in het nieuwe seizoen
En hiermee sluiten we een inspirerend seizoen af, waarin het kennismaken met diverse religies en levensovertuigingen in de vorm van luisteren en beleven centraal stond. Omdat we veel positieve reacties mochten ontvangen en we nog lang niet alle groeperingen uit de Raad voor Levensbeschouwingen en Religies hebben ontmoet, gaan we in het nieuwe seizoen gewoon verder met het organiseren van deze maandelijkse bijeenkomsten.

Na de zomer publiceren we op deze website alle nieuwe data en gastheren. De eerste avond vindt in elk geval plaats op donderdag 30 oktober en wordt verzorgd door het Soefi Centrum Twente. Zet die dus maar vast in uw agenda!

We wensen u een warme zomer en graag tot ziens in het nieuwe seizoen namens,

Stichting Wereldvredesvlam Twente

Raad voor Levensbeschouwingen en Religies Enschede
De Wonne