Ontmoeting met de Baha’í-gemeenschap Twente

Donderdag 29 mei 2014Deze zevende Ontmoeting in het licht van... Vrede was waarschijnlijk wel de meest 'vernieuwde' van de serie tot nu toe. Een kleine groep leden van de Baha'í-gemeenschap Twente namen de toehoorders aan de hand langs de algemene beginselen van deze wereldreligie, hun persoonlijke beleving en het thema vrede in het bijzonder. Het Baha'í-geloof - ontstaan in Iran in het midden van de vorige eeuw - heeft het bereiken van een universele vrede tot grootste doel gesteld. Waarbij alle volkeren van deze aarde, ongeacht verschillen in ras, klasse, cultuur en godsdienst, in een harmonische eenheid samenleven. En hoe mooi sluit dat aan bij de boodschap van de Wereldvredesvlam!

We leerden hoe deze gemeenschap het bereiken van dat doel omzet in hele concrete activiteiten, met veel aandacht voor jongeren, onze vredestichters van de toekomst. Zo verspreiden zij verschillende publicaties onder alle religieuze wereldleiders, om handvatten voor die mogelijke weg naar wereldvrede aan te dragen en om hun spirituele principes om te zetten in actie. En er vinden regelmatig jongerenconferenties plaats over de hele wereld, waarbij het werken aan vrede en het dienen van de mensheid centraal staat.

De belangrijkste boodschap vanuit de Baha'í is, dat we onze eigen vooroordelen moeten overwinnen en vooral alles moeten blijven onderzoeken, als we de weg wereldvrede willen bewandelen. Een mooie overweging om deze ontmoeting mee af te sluiten.
Klik hier voor meer filmpjes over de jongerenconferenties To Serve Humanity.