Ontmoeting met de World Peace Flame en Franciscus

Donderdag 31 oktober 2013


De eerste ontmoeting In het licht van... Vrede werd verzorgd door twee van de drie organisatoren van deze serie: de Stichting Wereldvredesvlam Twente en de bewoners van de Wonne. De avond had als doel een inleiding te bieden om het publiek aan de hand te nemen in het idee achter deze serie Ontmoetingen, in de vredesvlam en in de gedachten van de vrienden van het vuur.

Zo ontstond een bijzondere ontmoeting met bijna 40 vrienden en met een mooi en gevarieerd programma. We introduceerden het ontstaan van de World Peace Flame. Via een meditatie en een waterritueel heeft iedereen het vuur en water in zichzelf kunnen ervaren. We introduceerden ook Franciscus van Assisi, de man volgens wiens gedachtegoed ze in de Wonne leven. En we hebben een verbinding gelegd tussen Mansukh Patel, de initiatiefnemer van de World Prace Flame, en Franciscus. Tussendoor werden liederen gezongen en gedichten voorgedragen. En tot slot kon iedereen z'n eigen vredeslichtje ontsteken aan de World Peace Flame en deze met het water verbinden.

Bij de koffie na afloop stelden we de vragen: Wat heeft u het meest geraakt? en Wat neemt u mee naar huis? Daarop zij de volgende antwoorden gegeven.
- het zingen van Hans met de gitaar
- stil worden! licht aansteken
- de mensen met elkaar
- de ontmoeting met de ander
- de verbinding die tot stand kwam
- samen zingen, samen stil zijn
- ontmoeting in warmte!
- het lied van licht!
- de vredesvlam ;-) warmte!


Wij kijken dan ook met dankbaarheid terug op deze eerste ontmoeting.
En we zien u graag op de volgende laatste donderdag van de maand!