Ontmoeting met de Raad voor Levensbeschouwingen en Religies

Donderdag 28 november 2013


De tweede Ontmoeting in het licht van... Vrede werd verzorgd door het dagelijks bestuur van de Raad voor Levensbeschouwingen en Religies Enschede, die deze serie samen met de Wereldvredesvlam en de Wonne heeft georganiseerd. Het bestuur verzorgde een programma waarin ze om te beginnen stilstond bij de betekenis van de diamant uit haar logo, die symbool staat voor de pluriformiteit van de Raad.

Daarna stond de avond in het teken van het verbindende element tussen levensbeschouwingen en religies: de Golden Rule. Het is mooi om te constateren dat in elke bron van elke religie of stroming in min of meer vergelijkbare bewoordingen een 'regel' staat als: "Behandel de ander zoals je zelf graag behandeld wilt worden". Deze Golden Rule wordt o.a. geconcretiseerd met het Handvest van compassie van Karen Armstrong, de drie niveaus van Vriendschap volgens Aristoteles en het politiek traktaat van Spinoza. Dankzij een heldere uiteenzetting hebben we het gedachtegoed van deze drie bijzondere personen met elkaar kunnen ervaren.

Tussendoor was er film, muziek en poëzie. Met natuurlijk koffie na afloop waarbij de ontmoeting en dialoog werd voortgezet. Zo werd ook dit weer een geslaagde avond van samenzijn en gedachten delen.

Het programma voor de eerste helft van 2014 is inmiddels rond, dus we hopen u zeker nog eens terug te zien!