Suradj Jagai

De wereldvredesvlam is altijd goed, staat voor het goede, symbool van licht. Vrede is geweldloosheid, liefde, saamhorigheid. Het is de dharma (gerechtigheid), de plicht van een ieder om waarlijk mens te zijn. Een mens die vrij en zonder zonden is, een mens die onzelfzuchtig is, getrouw aan zichzelf, die in al zijn denken en handelen gericht is om te kunnen leven in harmonie. Wat een ieder zelf hoort te creëren.

Suradj Jagai, Arya Sabha Enschede / Hindoeïsme
11 januari 2011