Bert Oude Egberink

Het met elkaar aansteken van de Twentse Wereldvredesvlam afgelopen 21 september was een goede ervaring. Het vuur begon vanuit de handen van de burgemeester van Enschede, die toch als een van zijn taken heeft om de gehele bevolking te dienen en te beschermen, zonder uitsluiting van wie dan ook. Die borg moet staan voor de gelijkheid in kansen en in het recht van ieder individu.

Vanuit zijn handen ging de Wereldvredesvlam over naar de vele levensbeschouwelijke vertegenwoordigers. Hoe verschillend iedereen hierin ook is; wie daar aanwezig was pleit voor een vreedzame samenleving, waarbij respect voor ieder moet worden opgebracht, ook wanneer die ander totaal anders denkt of wil leven dan hij- of zijzelf.

Veel mensen delen die goede wil, maar we weten ook allemaal dat het nog lang niet helemaal zover is. Door daar dan te hebben gestaan, hebben we met elkaar een statement gemaakt en onze gezamenlijke achterbannen en ook iedereen die zich er niet vertegenwoordigd voelde opgeroepen meer ruimte te maken voor de ander. En ik weet zeker dat dat effect moet hebben gehad, al is het maar weinig. Zoals het kleine beetje licht van één kaarslont meer duisternis weet te verdrijven dan een hele nacht vol benauwenis, zo heb ik de hoop dat de mens dat licht en die warmte weet op te pakken en zelf weet te verspreiden.

Vrede is meer dan de afwezigheid van oorlog; vrede is de aanwezigheid van de Geest Gods. Dat is sjaloom, dan is alles sjaleem: heel, volkomen.

Bert Oude Engberink, Liberaal Joodse Gemeente Twente
18 januari 2011