Margriet Meijling Togoema

Het is een mooi symbool met een betekenis die heel veel mensen overal op de wereld zal aanspreken. Zo’n wereldvlam zet mij aan tot stil staan bij wat vrede betekent, niet alleen in de ‘grote wereld’, maar ook in het klein, bij de mensen zelf. En dan realiseer ik me weer dat mensen zelf en met elkaar de vrede maken of breken.

Op 21 september 2010 stonden wij, 6 mensen als vertegenwoordiger van verschillende levensbeschouwingen en achtergronden, rondom een kring van door ons aangestoken kaarsen. Zo waren we via de Wereldvredesvlam in Enschede met elkaar en met mensen overal in de wereld verbonden. Dat doet wel iets met je. Ook de verbinding in een kring is heel inspirerend.

Een leidraad voor het vreedzaam omgaan met elkaar vormen voor mij, net als voor andere humanisten, waarden als vrijheid, verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid, verbondenheid, verdraagzaamheid en respect, in hun onderlinge samenhang.

Margriet Meijling Togtema, Humanistisch Verbond Midden- en Zuid-Twente
16 december 2010