Vieringen in de Wonne


September staat weer in het teken van het vieren van de vrede. In de wintertuin van de Wonne zijn tal van activiteiten en feesten, die nabij de vredesvlam gevierd worden. Zoals het feit dat Corrie, die met veel liefde de vredesvlam brandend houdt, al 20 jaar in de Wonne woont. Het blijft een warm idee dat de Wintertuin voor zoveel mooie bijeenkomsten wordt gebruikt en dat de Vredesvlam daar altijd op haar eigen manier haar licht op laat schijnen.

Op 21 september is de Wereldvredesvlam Twente weer aanwezig bij de viering van de Internationale Dag van de Vrede in het gebouw van het Apostolisch Genootschap. Elna maakt op het podium niet alleen ruimte voor het licht van de vlam, maar staat ook stil bij de vragen of vrede bij jezelf begint, wat jouw innerlijke vrede voedt en wanneer je jezelf daar eigenlijk voor het laatst bewust mee hebt gevuld. Hierna klinkt een lange stilte, waarin de bezoekers van de viering de impact van deze vragen tot zich nemen. 

In 2024 vieren we de Vredesdag van licht en liefde in jezelf in de Wintertuin bij de Wereldvredesvlam Twente.