Op excursie in de WonneDe Wereldvredesvlam Twente helpt graag om af te stemmen op je eigen licht, om betere kwaliteiten naar boven te halen. Daarom is er de mogelijkheid de Vredesvlam in de Wonne te bezoeken.

Op woensdag 16 januari bezochten 14 gepensioneerde maatschappelijk werkers van Enschede de Wonne, als onderdeel van een excursie die ook langs de synagoge liep. Elna vertelde in de Wintertuin het verhaal van de World Peace Flame. Daarna werden ze rondgeleid door Maarten, een bewoner van de vaste kerngroep. Velen kenden de Wonne, de opvang van daklozen was immers hun werk geweest. Details over de manier van leven in de Wonne, voor zowel de kerngroep als voor de tijdelijke bewoners, werd met interesse besproken.

Voor alle bezoekers was er na afloop een vredeslichtje om thuis het vredesvuur te laten schijnen.