Stichting Wereldvredesvlam Twente zoekt collectanten

Van 6 tot en met 10 juni collecteert stichting Wereldvredesvlam Twente via de Oranje Fonds Collecte in Enschede. Van het opgehaalde bedrag krijgt onze stichting de helft. Daarmee gaan we de komende tijd weer mooie inspirerende activiteiten ontplooien op scholen - via Lopend vuurtje - en op diverse plekken in Enschede - zoals de Culturele zondagen - om met elkaar te blijven praten over VREDE. De andere helft van de opbrengst besteedt het Oranje Fonds aan sociale initiatieven in Overijssel. Alles wordt zo besteed en alles blijft dichtbij.

Wij zijn op zoek naar enthousiaste mensen, die mee willen collecteren van 6 tot en met 10 juni. Voor alle nodige informatie en materialen wordt gezorgd. Het collectegebied ligt in de wijken Lasonder, Zeggelt en Roombeek-Roomveldje.

VREDE IS EEN LEVENSHOUDING
waarin mensen elkaars religieuze waarheid accepteren, elkaars culturele diversiteit waarderen en daarmee elkaars identiteit erkennen (door: Enis Odaci).

Aanmelden voor één of meer avonden kan via onderstaand formulier.

Oranje Fonds Collecte 
Met de Oranje Fonds Collecte helpt het Fonds in heel Nederland stichtingen en verenigingen om extra euro’s op te halen. Ronald van der Giessen, directeur van het Oranje Fonds, licht toe: “Stichtingen en verenigingen zijn de sociale lijm van onze samenleving. Ze bestrijden eenzaamheid en geven kwaliteit aan het leven. En daar is altijd extra geld voor nodig. Met de collecte helpen we hen daarbij en we hopen dat veel mensen een paar uurtjes willen bijdragen.”

Het Oranje Fonds steunt sociale organisaties in het hele Koninkrijk der Nederlanden. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn als beschermpaar nauw betrokken bij het Fonds. Zij bezoeken initiatieven, reiken de Appeltjes van Oranje uit, vieren Burendag en steken de handen uit de mouwen tijdens NLdoet.