Eerste lustrumdag voor Wereldvredesvlam Twente


Vijf jaar geleden, op 21 maart 2012, kwam de Wereldvredesvlam vanuit Wales via het Vredespaleis in Den Haag naar Enschede. Daar brandt hij in de Wonne voor alle mensen in de stad Enschede, als teken van verbinding en licht. Hij herinnert ons eraan dat vrede nog altijd in jezelf ligt. En dat je zelf een bijdrage kunt leveren aan vrede in jezelf en de mensen om je heen.

Deze lustrumdag hebben we in een middagprogramma feestelijk gevierd in de Wonne met drie middelbare scholen in Enschede. Het ISK, het Stedelijk Vakcollege en Innova. Elke school heeft in de voorgaande weken verschillende Lopend vuurtje projecten gedaan. We hebben haiku's geschreven, een vredescollage gemaakt, duurzaam spullen geruild, vredeslichtjes gemaakt en een Engelse brief geschreven aan een vriend.

Op 21 maart hebben de leerlingen hun project aan elkaar gepresenteerd én deze doorgegeven aan een andere school. Zo wordt het Lopend vuurtje letterlijk doorgegeven. Zowel alle leerlingen die de projecten hebben gedaan, als de leerkrachten waren aanwezig om hun bijdrage aan vrede vanuit henzelf door te geven.

Wouter Muller bracht als troubadour zijn muzikale waardering voor de scholen in een swingend lied over de diversiteit van Nederland en dat we het samen een vredevolle samenleving kunnen maken. Ter afsluiting werd een rondleiding verzorgd door de Wonne. Een middag die heeft laten voelen dat vrede kan bestaan door samen met aandacht en waardering voor elkaar je eigen bijdrage uit te dragen.