Vredesperspectief van het Apostolisch Genootschap

Donderdag 26 november 2015Begin dit jaar leerden we in de Ontmoeting met het Apostolisch Genootschap hoe zij via barmhartigheid en vergevingsgezindheid willen bijdragen aan liefdevolle verhoudingen in een menswaardige wereld. Deze tweede ontmoetingsavond stond meer in het teken van verdraagzaamheid.

Dagelijkse verwondering
Wim Hamberg vertelde over hoe dit genootschap de focus leggen op de overeenkomsten tussen mensen en juist inzet op het leggen van verbindingen met andersdenkenden. Door te luisteren naar elkaar en door met een open blik de wereld tegemoet te treden. De belangrijkste 'waarden' die zij naleven zijn een mooie drie-eenheid: verwondering, ontmoeten en levenskunst. Ondanks dat er wel religieuze wortels zijn, kiest dit genootschap bewust voor een meer humanistische zingeving. Omdat - zoals Wim het ervaart - de verdraagzaamheid vaak verdwijnt zodra God genoemd wordt. Maar je juist verdraagzaamheid nodig hebt om in vrede te kunnen leven.

Vredesperspectief
Eén van de teksten waar we samen bij stil stonden is een lied dat regelmatig gezongen wordt tijdens bijeenkomsten en dat mooi verwoord waar het Apostolisch Genootschap voor staat.

't Verlangen naar de wereldvrede,
naar evenwicht en harmonie,
ligt in de diepte van het menszijn,
het spreekt wanneer ik chaos zie.

Het spreekt als ik in veler ogen
de noden van de wereld lees,
maar ook nog hoop, geloof en liefde
als tegenwicht voor pijn en vrees.

Ze komt voort uit het vertrouwen
in God, de creatieve kracht,
die al wat is, ook alle mensen
met hun cultuur, heeft voortgebracht.

Van welke kleur, van welke afkomst,
in de oergrond zijn we allen één.
Wie dat ontdekt heeft, die zal bouwen
aan 't huis van vrede, steen voor steen.


Meer ervaren?
We verwachten hiermee dus een inspirerende vorm te hebben gevonden om deze maandelijkse ontmoetingen nog meer inhoud te geven. Op 28 januari 2016 is de Soka Gakkai International aan het woord. En natuurlijk bent u weer van harte welkom!