Jodendom en levensbeschouwelijke tolerantie

Donderdag 29 oktober 2015
 

De eerste Ontmoeting van dit nieuwe seizoen wordt gepresenteerd door Bert Oude Engberink van de Liberaal Joodse Gemeente Twente. We zagen hem ook al in februari van dit jaar, toen de serie nog vooral in het teken stond van hoe de oude bronnen schrijven over Vrede. Dit seizoen staat in het teken van Verdraagzaamheid, of tolerantie, zoals Bert het heeft ingevuld. Naast een nieuw thema hebben we ook een nieuwe vorm geïntroduceerd. We vragen de spreker een aantal citaten uit zijn oude, religieuze bron te selecteren, waarin gesproken wordt over verdraagzaamheid. In kleine groepjes en plenair gaan we in gesprek over deze citaten.

Wetten en leefregels
Dat leverde al gelijk een mooie en intieme eerste Ontmoeting op. De groep was klein, de sfeer ontspannen, open en gezellig. Bert vertelde over hoe een mens slechts een rechtvaardig leven hoeft te leiden om een aandeel in de ‘Komende Wereld’ te verwerven. Voor Joden zijn daar 613 leefregels, mitswot, voor bepaald; voor alle anderen staan daar de zogenaamde zeven Noachitische Wetten voor. Enerzijds heeft het Jodendom nooit getracht andere volkeren tot haar religie te overtuigen, anderzijds wordt het afvalligen uit eigen kring erg kwalijk genomen wanneer zij overgaan tot een andere religie.

Vragen en verwonderen
Tijdens deze ontmoeting hebben we met elkaar gepraat over (korte) teksten uit de Bijbel, de Misjna en de Talmoed. Ook de 12e eeuwse rabbijn Maimonides, de 18e eeuwse rabbijn Mendelssohn en de 20e eeuwse Britse opperrabbijn Lord Jacobovits kwamen voorbij. Maar het waren vooral de Noachistische Wetten die ons intrigeerden en waarover veel vragen werden gesteld. Bert sprak er enthousiast over en liet een mooi licht over het Jodendom schijnen.


Meer ervaren?
We verwachten hiermee dus een inspirerende vorm te hebben gevonden om deze maandelijkse ontmoetingen nog meer inhoud te geven. Op 26 november is het Apostolisch Genootschap aan het woord. En natuurlijk bent u weer van harte welkom!