Vredescollage

Een tweede activiteit in het kader van de Viering voor Vrede doen we samen met scholen, de jeugd van de stad. We verzorgen in bovenbouw basisonderwijs en onderbouw voortgezet onderwijs een les rondom vrede en daarna gaan de leerlingen aan het werk.

Zij visualiseren hun ideeën over vrede in een gezamenlijk schilderij. Tijdens de viering op 21 september worden de eerste vier schilderijen van vier scholen onthuld, te weten de basisscholen St. jan, de Triangel en de Koning en het Stedelijk Lyceum Innova.

We verbinden deze afzonderlijke schilderijen tot één grote vredescollage. En ook die zal, net als de vredesmuur, na de viering verder groeien. We blijven scholen uitnodigen aan deze collage bij te dragen. Heb je interesse? Mail ons op info@wereldvredesvlamtwente.nl.


Stedelijk Lyceum Innova
Op vrijdag 28 augustus was de aftrap: de eerste school heeft een vredescollage gemaakt. Tijdens de Viering voor Vrede worden deze vredesollages aan elkaar verbonden, waarmee het thema 'Vrede Verbindt' letterlijk wordt gevisualiseerd. Klas 3a en 3b van het Stedelijk Lyceum Innova dachten samen na over wat vrede voor hen betekent. Vrede is voor iedereen iets anders en best moeilijk voor elkaar te krijgen, zo bleek wel uit de gesprekken.

Een aantal leerlingen heeft op basis van alle ideeën een collage geschilderd. Ze zijn prachtig geworden en met plezier gemaakt. De anderen hebben de trailer van de film 'Pay it forward' gekeken, waarin een klas de opdracht krijgt een idee te verzinnen én uit te voeren om de wereld te verbeteren. Ook niet makkelijk, maar al door iets goed te doen voor een ander, verspreid je een stukje vrede. En dat zal zich wereldwijd verspreiden als meerdere mensen dat doen. Een glimlach of een compliment zorgt al voor een blij en warm gevoel. Een stukje vrede dichterbij.


Basisschool St. Jan
Vrijdag 4 september was het de beurt aan de leerlingen van basisschool St. Jan. Op de locaties aan de Haaksbergerstraat en de Johan ter Horststraat hebben twee groepen 7/8 elk een vredescollage gemaakt. In groepjes maakten ze ook een vredeslichtje met een mooie wens voor iemand die hen lief is.

Door de inspirerende gesprekjes over wat vrede betekent zijn er weer twee prachtige collages ontstaat. De leerlingen visualiseerden vrede als rust in jezelf, geen ruzie, de ander niet kwetsen - bijvoorbeeld door te zeggen dat je niet kunt voetballen. Wat gelijk weer een mooie discussie opleverde over eigenwaarde...

Stuk voor stuk kostbare vredesuitingen.


Basisschool De Koning
Bij het brandende licht van de Wereld Vredesvlam is de vijfde collage op 11 september gemaakt door leerlingen van basisschool De Koning. Het onderwerp Vrede leeft hier onder de leerlingen als een positief gevoel. Associaties zijn woorden en tekeningen over leuke dingen doen, vrolijke kleuren, de regenboog, blije mensen, lachen, jezelf mogen zijn en samen zijn.

Maar soms lukt dat samenzijn even niet en dan helpt het als je wat afstand neemt. Ook dat is vrede. Een groepje was het helemaal eens: 'Boos worden lucht ook wel op. En als je daarna doorpraat komt het altijd goed'. Iedereen in de klas heeft bijgedragen aan de kleurige collage. En iedereen heeft een vredeslichtje gemaakt en een wenskaart geschreven om aan iemand door te geven. Als een lopend vuurtje...Basisschool De Triangel
De laatste school in de serie voor de collages van de Viering voor Vrede, was basisschool de Triangel. Als invulling van de les 'identiteit' hebben alle kinderen meegewerkt aan de vredescollage en het vredeslichtje gemaakt. De les begon met de wens van vrede aan elkaar: 'Ik wens jou vrede'. En wat is dat dan? 'Jezelf mogen zijn, zeggen wat je wilt zeggen, geloven wat jij wilt geloven en respect voor elkaar'.

Alle ideeën van iedereen kregen een plek op de collage. Gezamenlijk werd overlegd wie wat ging doen en hoe wie met wie ging samenwerken. Een prachtig staaltje vredeswerk. Dat er dan ook wel eens een misverstand is, hoort er misschien wel juist bij. Maar met respect voor elkaar, kom je samen tot een mooi en vrolijk resultaat.

Dus, kom 21 september maar kijken naar de verbinding van vrede met alle vredescollages aan elkaar. Een aantal kinderen per school zal de collages daar presenteren, die ze vol overtuiging hebben gemaakt.