Ontmoeting met het Nichiren Boeddhisme

Donderdag 24 april 2014


De zesde Ontmoeting in het licht van... Vrede werd verzorgd door de Soka Gakkai International Nederland te Enschede. Aan de hand van de film Our Shared Humanity (complete versie) lieten ze de betekenis van de Soka Gakkai in de wereld zien. Dat werd een mooie kennismaking met deze 'Waarde Creërende Organisatie'. Zij is sinds 1962 uitgegroeid tot een internationale vredesbeweging. Haar pijlers zijn: Vrede, Cultuur en Educatie.

De basis van de Soka Gakkai is de dagelijkse Boeddhistische beoefening van Nichiren Daishonin uit het Japan van de 13e eeuw. Deze is gebaseerd op de Lotus Sutra; de laatste leerstelling van Shayamuni Boeddha, oftewel Siddhartha Gautama uit India. Deze traditionele mantra hebben we niet alleen besproken, maar ook samen ervaren. Een bijzondere verrijking was de discussie in kleine groepjes tijdens de koffie over de overeenkomsten tussen Levensbeschouwingen en Religies. Want de Wens voor Wereldvrede is voor ons allemaal hetzelfde en dat blijft: Beginnen bij de Mens Zelf.

Zo werd het een avond waarin het Boeddhisme, de Vredesvlam, de eigen ervaring en het ontmoeten in dialoog mooi met elkaar zijn verbonden.

Nieuwsgierig geworden naar meer? De volgende Ontmoeting is op donderdag 29 mei en wordt dan verzorgd door leden van de Bahá’í-gemeenschap Twente. U bent van harte welkom!