Ontmoeting met de Rooms Katholieke Parochie

Donderdag 27 maart 2014


De vijfde Ontmoeting in het licht van... Vrede werd verzorgd door de Rooms Katholieke Parochie St. Jacobus de Meerdere Enschede. Vanuit de lezing van Johannes is in deze Ontmoeting aandacht besteed aan water als bron van leven. Stromend water, dat licht brengt in ons leven en ons opnieuw vuur geeft om vrede te bewerkstelligen. De weg van vrede, die ook in een persoonlijk verhaal is neergezet.

Mooi aan deze Ontmoeting was dat, ondanks de redelijke bekendheid van het Katholicisme, er onder het publiek toch gezonde nieuwsgierig was naar bepaalde betekenissen en rituelen. Zo was er ruimte voor dialoog over de interpretatie van het verhaal van de Samaritaanse vrouw, die het gesprek met Jezus aan durfde te gaan. We leerden het verschil tussen een voorbede, slotgebed, smeekbede en zegenbede. En we stonden stil bij het verschil tussen barmhartigheid, compassie en mededogen. Onder de klanken van de hymne Avondlicht en het genot van een warm kopje koffie sloot ook deze Ontmoeting weer in vrede en vriendschap.

Nieuwsgierig geworden naar meer? De volgende Ontmoeting is op donderdag 24 april en wordt dan verzorgd door de Boeddhistische Soka Gakkai International Nederland te Enschede. U bent van harte welkom!