Ontmoetingen vanuit Geloof, Hoop en Liefde

Na een mooie serie ontmoetingen, waarbij vooral het kennismaken met de verschillende levensovertuigingen en religies (kortweg Geloof) en hun visie op Vrede centraal stonden, sloten we in juni 2016 een voorlopig laatste serie ontmoetingen In het licht van... Vrede.

De ontmoetingen boden de kans om kennis te maken met de rijke verhalen, ervaringen, gedichten, gebeden en muziek uit onder meer het Christendom, Jodendom, Boeddhisme, Hindoeïsme, Humanisme en de Islam. Hun bronnen bieden sinds mensenheugenis een reservoir aan universele wijsheden.

Door deze letterlijk en figuurlijk in het licht van de Wereldvredesvlam met elkaar te delen, gingen we verdieping, verbreding en verbinding aan.


Locatie:
Wintertuin van de Wonne / Noorderhagen 25, Enschede
Hier brandt sinds maart 2012 de Wereldvredesvlam.

Datum:
Laatste donderdag van de maand (volg de link voor een verslag).
De ontmoetingen uit vorige seizoenen staan onderaan dit bericht.


2015
29 oktober -
26 november -

2016
28 januari -
25 februari -
31 maart -
28 april -
26 mei -
30 juni -


Verzorgd door:


Arya Sabha Enschede (Hindoeïsme)
Seizoen 2014-2015 (volg de link voor een verslag)


2014
30 oktober -
27 november -

2015
29 januari -
26 februari -
26 maart -
30 april -
28 mei -
25 juni -


Verzorgd door:
Seizoen 2013-2014 (volg de link voor een verslag)


2013
31 oktober -
28 november -

2014
30 januari -
27 februari -

27 maart -

24 april -
29 mei -
26 juni -


Verzorgd door:

De ontmoetingen waren een initiatief van
De Raad voor Levensbeschouwingen en Religies Enschede
heeft tot doel om meer verdraagzaamheid en respect ten opzichte van elkaar te laten ontstaan en vooroordelen te voorkomen, door een bijdrage te leveren aan meer contact en meer dialoog tussen alle groeperingen.
De Wonne
wil als religieuze interkerkelijke gemeenschap met haar centrale en laag-drempelige plek in de stad meer ontmoeting, dialoog en verbinding stimuleren tussen alle mensen die onze samenleving zo kleurrijk maken.
De Wereldvredesvlam Twente
heeft tot doel om vragen op te roepen, om mensen te inspireren en om te laten ervaren dat ieder individueel mens een belangrijke rol speelt in het bereiken van vrede op elk niveau.