21 september - Dag van de Vrede

De Verenigde Naties hebben deze dag ingesteld om aandacht te vragen voor wapenstilstanden. Maar vrede is meer dan afwezigheid van oorlog. Vrede voel je van binnen, heeft te maken met vrijheid en ruimte voor elkaar. Vrede komt niet vanzelf en blijft niet vanzelf. Aan vrede moet je werken. Daarom kozen we voor de viering van dit jaar voor het thema Vrede is een werkwoord.

Kom naar de Vredesviering!
- op zaterdag 21 september van 19.30 – 21.00 uur
- bij Apostolisch genootschap, Oldenzaalsestraat 158 te Enschede
- gratis toegang

Naast veel muziek, zang en dans en een lichtceremonie met de World Peace Flame, staan deze avond ook een paar bijzondere gasten op het podium die zich bezighouden met het werken aan vrede.
  
Maarten van der Werf, Internationaal vredeswerker en coördinator afdeling Nederland van Christian Peacemaker Teams.
Maarten vertelt over de ‘droomgedachte’ over vrede. Over hoe we denken met een paar maatregelen het gevaar te kunnen beheersen, maar daardoor enkel angst en dus afstand scheppen. Waarmee een soort ‘gewapende vrede’ ontstaat. Hij vertelt over hoe je die angst te lijf kunt gaan en wat je daarvoor nodig hebt. In ieder geval de wil om te werken aan vrede!

Lennert van de Pol, Winnaar van de essaywedstrijd van Odd Fellows; een wereld wijde vereniging die zich inzet voor maatschappelijke rechtvaardigheid en een betere onderlinge verstandhouding tussen de mensen.
Lennert vertelt over het ontstaan, de doelen en de toekomst van de Verenigde Naties. Dit naar aanleiding van zijn deelname aan de “United Nations Pilgrimage for Youth”.

Annie Gelderblom, Coördinator buurtbemiddeling Hengelo.
Annie vertelt over hoe buurtbemiddeling helpt om burenruzies op te lossen. Situaties waarbij iets kleins uitgroeit tot een fikse ruzie of een langdurig conflict. Door te leren om te luisteren naar elkaar en door samen naar een oplossing te zoeken, zorgt buurtbemiddeling dat gedrag verandert. Samen werken dus. Aan vrede, dicht bij huis.

Niels Baas, Gedragswetenschapper aan de Universiteit Twente.
Niels neemt ons mee naar de wereld van het cyberpesten. Het werken aan online vrede. Vraagt u als ouder bijvoorbeeld wel eens “Hoe was het online?” Vindt u het maar eng wat daar gebeurt, houdt u zich erbuiten en wilt u eigenlijk het liefst dat uw kind er ook maar weg blijft? Dan is er werk aan de winkel! Niels vertelt hoe u kunt zorgen dat er een verrassende wereld voor u opengaat, ook in het contact met uw kind.

Enis Odaci, Voorzitter stichting Humanislam.
Volgens elke religie is de liefde voor God het fundament voor de liefde voor ieder ander mens en dus voor een samenleving van recht, welzijn, vrede en compassie. Volgens Enis is de tijd rijp om vanuit dit ‘gemeenschappelijke woord’ de godsdiensten grondig te hervormen en zo gezamenlijk te bouwen aan vrede en welvaart voor iedereen. Hij vertelt over het grote werk dat ons te doen staat om dat te bereiken: het zoeken naar de verbindende lijnen tussen godsdiensten onderling.

Deze vredesviering is een samenwerking van:
- Enschede voor Vrede
- Raad voor Levensbeschouwingen en Religies
- Raad van kerken
- Wereldvredesvlam Twente
- Islamitische Maatschappelijk Activeringswerk Overijssel