Vredesdoop in de Wonne

Zondag 15 maart 2015


Gedoopt worden met de vredesvlam? Dat kan. Op 15 maart 2015 is Maxx gedoopt in de Wintertuin in de Wonne. Daarmee wensen zijn ouders en iedereen die samen met Maxx leven, dat hij in vrede op mag groeien. In vrede met zichtzelf, met zijn familie en vrienden dichtbij en met de mensen die hij in zijn leven mag ontmoeten.

Elna begon de doop met een vredesmeditatie. De speciaal gemaakte doopkaars (door Vereniging 't Helmgras), werd door Coos aangestoken aan de vredesvlam. Hij sprak daarbij zijn vredeswens uit.Alle mensen die aanwezig waren, volwassenen en kinderen, staken ook een kaarsje aan de doopkaars aan en verbonden zich aan de vredeswens voor Maxx. Alle kaarsjes werden in een groot hart geplaatst.


De vredesoom en vredestante beloofden Maxx te helpen om hem en zijn papa en mama in vrede te laten opgroeien. Alle kindjes deden samen een vredesdansje, begeleidt door mooie pianoklanken. Aan het eind van de ceremonie wensten alle mensen elkaar vrede. We hebben de middag samen afgesloten met een gezellige borrel.


Wil je ook een gedoopt worden of je kind laten dopen met de vredesvlam vanuit de wens van vrede? Neem contact op met Marianne Blom. Dan bespreken we wat er kan. En maken we samen een programma.