Wereldvredesvlam Twente brandt in de Wonne


De Wereldvredesvlam Twente heeft haar plek gevonden in De Wonne.

Op 21 maart 2012 werd de vlam uit Den Haag ceremonieel binnen gebracht en via de leden van de Stichting Wereldvredesvlam Twente overgedragen aan drie vertegenwoordigers van de World Peace Flame Foundation, gemeente Enschede en de Wonne. Gezamenlijk staken zij het nieuwe licht aan.

Andere hoogtepunten van deze inauguratie waren:
Het volledige programma leest u hier.

De Wereldvredesvlam zorgde voor een zonnige lentemiddag, in een warme en sfeervolle wintertuin. Vanaf nu kan iedereen zich door de verbindende werking van deze vlam laten inspireren.

Meer foto's en een kort verslag vindt u hier op de website van de World Peace Foundation.