Wereldvredesvlam krijgt monument in De Wonne


Woensdag 18 januari 2012

ENSCHEDE   Lang gezocht, toch gevonden. Het liefst hadden Astrid van Dam en Elna Hulsebosch het monument voor de wereldvrede op het Willem Wilminkplein laten ‘landen’. Die locatie bleek echter niet haalbaar. Nu krijgt de Wereldvredesvlam een monument in de wintertuin van leefgemeenschap De Wonne aan de Noorderhagen. Op 21 maart wordt de eerste vredesvlam in Twente ontstoken.

Van Dam en Hulsebosch zijn actief voor de Stichting Wereldvredesvlam Twente. Deze organisatie nam ruim twee jaar geleden het initiatief om een monument voor de wereldvrede naar Twente te halen. Sinds 31 juli 1999 brandt de World Peace Flame (WPF) in Bangor (Wales) als symbool van vrede, eenheid, vrijheid en geluk. Van daaruit wordt de WPF over de gehele wereld verspreid.

Op zoek naar een geschikte locatie in Twente had Enschede duidelijk de voorkeur. Het oog viel daarbij al snel op het nieuwe Willem Wilminkplein. De gemeente ondersteunde het initiatief, maar het plein bij het Nationale Muziekkwartier bleek niet beschikbaar. „Daar hadden ze andere plannen voor. We moesten eerst draagvlak creëren voor ons project. Op het moment dat de Wereldvredesvlam echt iets van de stad is, konden we terugkomen voor eventuele financiële ondersteuning”, vertelt Astrid van Dam.

Bij de buren van het plein, De Wonne, werd de stichting met open armen ontvangen. Dat leidde ertoe dat het monument voor de Wereldvredesvlam, een grote olielamp op een marmeren sokkel, een mooie plek krijgt in de wintertuin van De Wonne. Met uitzicht op de Noorderhagen en de Bolwerkstraat. „Een eeuwigbrandende vlam was lastig op deze plek; er liggen hier geen gasleidingen. Vandaar dat gekozen is voor een olielamp”, legt Hulsebosch uit.

De vrouwen zijn tevreden met de plek. Beschermd maar voor iedereen zichtbaar. „We hebben proef gedraaid in de Week van de Vrede en dat ging heel goed.”

De ambitie van een monument in de buitenlucht moest dus worden losgelaten. Financieel maakte dat de opdracht wel een stuk gemakkelijker. Was voor een buitenmonument circa 40.000 euro nodig, de kosten van het monument in de wintertuin bedrag ‘slechts’ 8.000 euro. De helft van dit bedrag is al binnen. Met de verkoop van kaarsen, de virtuele vredesvlam en de steun van sponsors en bedrijven hoopt de stichting de resterende vier mille bijeen te sprokkelen. Op de website is ook meer informatie te vinden over ‘Lopend Vuurtje’, het educatieve project dat de stichting voor basisscholen is begonnen.

Voor de plechtigheid op woensdag 21 maart haalt Enschede de vlam op uit Nijmegen. Vertegenwoordigers van de stad en De Wonne ontsteken samen met WPF-oprichtster Savitri MacCuish de vlam. „Als de vlam hier brandt, gaan we kijken of we Twente meer licht kunnen brengen.”

Bron: TC Tubantia / Stephan Scheper, 18 januari 2012
Foto: Enschedeaanzee.nl