Brian Anand Harchanar

De Wereldvredesvlam inpsireert en maakt mensen bewust. Het zet je aan het denken. Het maakt ook een verbinding tussen alle werelddelen.

In de politiek wordt vrede vaak gekoppeld aan economisch belang. Dat is zeer ongunstig voor de mensen, want daarmee is de klank van menselijk leed ondergeschoven. De financiële aanpak doet ook het woord vrede geen recht.

Voor vrede en de menselijke ontwikkeling is voor mij de Lotus het mooiste symbool. Pas als je vrede in jezelf hebt kun je vrede uitdragen. De lotusbloem symboliseert prachtig de ontwikkeling van de mens. Zoals de lotusbloem opengevouwen is zo mag de mens zich ook volledig ontplooien. En door de modder ontwikkelen en groeien om tot bloei te komen.

Brian Anand Harcharan, voorzitter Arya Dharma Satsang (ADS),
30 november 2011