Stichting Wereldvredesvlam Twente

De eerste stap naar een monument in Twente werd gezet door Raymond Niemeyer, Marga Welhuis, Annie Leushuis en Elna Hulsebosch tijdens een ontmoeting op 9 december 2008 in Borne. Zij begrepen op hetzelfde moment de intentie van de World Peace Flame en besloten dit serieus te nemen. Ondanks een wereld vol conflict.


De stichting zou niet zover gekomen zijn zonder de hulp vanuit de landelijke World Peace Flame Foundation, in de personen van Hans en Quirine Wentink en Trudi Rubingh.


Het bestuur van de stichting bestaat uit:
 • Elna Hulsebosch-Obreen (voorzitter)
  Activiteiten: vredesviering / contact en organisatie activiteiten / onderhoud vlam
  Telefoon: 053-4358494
 • Marianne Blom (secretaris)
  Activiteiten: vredeseducatie
  Telefoon: 06-20704048
 • Astrid van Dam (penningmeester)
  Activiteiten: financiën / communicatie / website
  Telefoon: 06-23474308


Adressen
Postadres: Dr. Benthemstraat 59, 7514 CL Enschede
Bezoekadres: De Wonne (Wintertuin), Noorderhagen 25 te Enschede


Het bestuur wordt ondersteund door:
 • Corrie Stadthouders (De Wonne / vlamverzorger)
 • Marco Rosema
 • Coen Wiepking
 • Coos Lomulder
 • Raymond Niemeyer
 • Thilde Holtmaat-Kötter
 • Anneke ten Vregelaar